Atos
polski
English
Kontakt
Rekrutacja
Linki
Usługi porządkowe
Ochrona techniczna
Ochrona fizyczna
O nas
Home
atos

Aktualności

<< Powrót do aktualności

Kolejny sukces „TWIERDZY X”…

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem zamieszczonym w dzienniku „Rzeczpospolita” w dniu 22.08.2016 roku (str.B8)

http://www.rp.pl/Biznes/308219924-Twierdza-X-przeciw-terrorystom.html#ap-1

Komentarz Spółki ATOS do wypowiedzi dr Łukasza Kister, specjalisty ds. terroryzmu z uniwersytetu Collegium Civitas.

       Nie możemy marginalizować roli firm ochrony w walce z terroryzmem. Mamy przecież przeciwdziałać m.in. zagrożeniom terrorystycznym (na obiektach, na imprezach). To my chronimy konkretne mienie, obiekty, osoby- dbamy o ich bezpieczeństwo. To my najczęściej tworzymy plany ochrony obiektów (np. podlegających obowiązkowej ochronie), gdyż takie plany może sporządzić tylko osoba posiadająca wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub pracownika zabezpieczenia technicznego. Co więcej, kierownik jednostki nie uzyskuje zatwierdzenia planu ochrony ale go uzgadnia, więc go kreuje, ma na niego realny wpływ. Każdy plan musi zawierać kompletny wykaz zagrożeń, a trudno sobie dzisiaj wyobrazić brak ujęcia w nim zagrożeń terrorystycznych.

    Realizacja planu ochrony (obiektów, imprez masowych czy konwojów) dotyczy zabezpieczenia przed każdym bezprawnym działaniem, ze wskazaniem na kluczowy cel jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia. Trudno wyobrazić sobie, że agresor jest pytany o to czy jest terrorystą i od jego odpowiedzi uzależnić podjęcie działań ochronnych.

    W ocenie Spółki udział w walce z terroryzmem mają wszyscy, zarówno wyspecjalizowane służby, firmy z branży security, ale także każdy przeciętny obywatel. Nie wygramy „tej walki” sami, każdy powinien się w nią zaangażować. System „TWIERDZA X” zakłada możliwość ochrony zgromadzonych i jest równie skuteczny w przypadku ataku terrorysty, „szaleńca” działającego z powodu choroby czy też innej osoby lub grupy motywowanej odmiennymi czynnikami i nastawionej na inne cele np. kryminalne.