Atos
polski
English
Kontakt
Rekrutacja
Linki
Usługi porządkowe
Ochrona techniczna
Ochrona fizyczna
O nas
Home
atos

Konwojowanie

OFERUJEMY PAŃSTWU PROFESJONALNE USŁUGI KONWOJOWANIA, KTÓRE REALIZOWANE SĄ PRZEZ PRACOWNIKÓW POSIADAJĄCYCH LICENCJE PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA WYPOSAŻONYCH W BROŃ PALNĄ I ŚRODKI PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO. NADZÓR NAD PRZEBIEGIEM KONWOJU SPRAWUJE SZEF OCHRONY. DO REALIZACJI KONWOJU WYKORZYSTUJEMY POJAZDY POSIADAJĄCE CERTYFIKATY WYDANE PRZEZ PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI W WARSZAWIE.

SZEF OCHRONY FIRMY ATOS KAŻDORAZOWO PRZED ROZPOCZĘCIEM KONWOJU UZGADNIA Z WŁAŚCIWĄ KOMENDĄ WOJEWÓDZKĄ POLICJI PLAN KONWOJU, KTÓRY ZAWIERA DANE DOTYCZACE KONWOJU M. IN. MIEJSCE WYJAZDU ORAZ SKŁAD KONWOJU. INFORMACJA O KONWOJU PRZEKAZYWANA JEST TAKŻE DO STACJI MONITOROWANIA ALARMÓW W ŁODZI. DOWÓDCA KONWOJU OTRZYMUJE SZCZEGÓŁOWY INSTRUKTARZ O TRASIE KONWOJU, MOGACYCH WYSTĄPIĆ NA TRASIE KONWOJU SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻENIACH, JEST TAKŻE PRZESZKOLONY CO DO STOSOWNEGO ZACHOWANIA I POSTĘPOWANIA W TRAKCIE REALIZACJI KONWOJU. PRZESZKOLENI PRACOWNICY REALIZUJĄCY KONWÓJ WYPOSAŻENI SĄ W BROŃ PALNĄ ORAZ ODPOWIEDNIE ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI. REALIZUJEMY KONWOJE WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH I PRZEDMIOTÓW WARTOŚCIOWYCH, BRONI, AMUNICJI, MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH ORAZ UZBROJENIA NA TERENIE CAŁEGO KRAJU.